Velkommen

Å teikne seg til mot


Kunst, grafisk design, foto og illustrasjon

Unn deg noko fint

Kunstbutikken

Teikning, maleri eller blandingsteknikkar

Sverre Skjold


10

bilete frå arkivetGrunnmuren

Gråblyanten

Det er med denne alt byrjar. Dei seier at 10.000 timar med trening er det som skal til. Om eg har brukt timane godt veit eg ikkje. Men at eg har brukt meir en ti tusen er eg sikker på. Gjerne i margen på kladdebøkene i norsk, matte, historie eller til dømes pedagogikk... 

Teikne med lys

Døme på foto

Studio, natur og helikopter >>